Táltos Szülőkör Egyesület

Segítse adományával a hátrányos helyzetű gyerekeket!
Adószáma: 18463536-1-06

Bővebb információ >>

Táltos Szülőkör Egyesület

Útmutató a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásához: Az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról rendelkezik arról, hogy a magánszemélyek hogyan támogathatják adójuk egy százalékával a közhasznú tevékenységet folytató egyesületet, alapítványt, civil szervezetet, egyházat. A törvény lehetőséget biztosít a magánszemélynek arra, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében), a megjelölt kedvezményezett(ek) javára nyilatkozatban rendelkezzék.

A magánszemély külön-külön nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának 1 százalékáról egyesület, alapítvány, kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány javára. További egy százalékát, pedig egyházaknak, vallási felekezeteknek ajánlhatja fel.

A rendelkező nyilatkozaton (nyilatkozatokon), illetve elektronikus űrlapon fel kell tüntetni a kedvezményezett adószámát, illetve a technikai számát. A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot  (nyilatkozatokat)

  • önadózás esetén az adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóbevallási csomagjában elhelyezve, vagy
  • munkáltatói adómegállapítás, illetve az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó nyilatkozat munkáltató által történő továbbítása esetén a munkáltatója útján, vagy
  • adóhatósági adómegállapítás esetén a nyomtatvány részeként, vagy lezárt, saját adóazonosító jelével ellátott borítékban az adóhatósági adómegállapításról szóló nyilatkozatához csatolva, vagy
  • az adóbevallás és az adóhatósági adómegállapításról szóló nyilatkozat elektronikus úton történő benyújtása esetén elektronikus űrlapként elektronikus úton - kivéve, ha a magánszemély nem maga készíti adóbevallását, és a képviselőjének a rendelkező nyilatkozat megküldésére meghatalmazást nem adott, vagy
  • lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán juttatja el az adóhatóságnak.

A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon feltüntethető az adózó neve és lakcíme is.
A borítékon és a rendelkező nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek.

Az állami adóhatóság a meghatározott összeget a kedvezményezett részére a nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének december 15. napjáig utalja át.
APEH információ: 06/40/424242
Ha valaki nem rendelkezik arról, hogy adójának 1 %-át alapítványnak, civil szervezetnek vagy egyháznak ajánlja fel, úgy ez az összeg is az állami költségvetésbe kerül. Ez a támogatási forma külön terhet nem jelent, kiadást nem jelent a rendelkezőknek, hiszen az adó összegét amúgy is meg kell fizetnie. Csupán arról van szó: meghatározhatjuk ezen összeg sorsát.

Olyan szervezetek működését segíthetjük adónk 1%-ának felajánlásával, amelyek aktívan vesznek részt, például az oktatásban, hitéletben, egészségügyben, környezetvédelemben stb.

A Szegedi Táltos Szülőkör Egyesület a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola hatékony működtetésével országos hírnévre tett szert az általános iskolás és középiskolás tanulók oktatásában, tehetséggondozásában, művészeti képzésében.

A Táltos Iskola Hódmezővásárhelyen található tagiskolája kiemelkedő eredményeket ért el a részképesség-zavarral küzdő gyermekek felzárkóztatásának, oktatásának, nevelésének területén. Az itt alkalmazott újszerű, modern oktatási módszerek, terápiák elősegítik az itt tanuló diákoknál az ismeretek hatékony elsajátítását, s azoknak a mindennapi életben történő alkalmazását.

A szegedi székhelyű alapítvány az országban számtalan helyen élő kisdiák számára biztosítja a magas színvonalú művészeti oktatásban való részvételt.

Mártonné Ritter Mária a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója  és a Szegedi Táltos Szülőkör Egyesület  elnöke  és az egyesület 3000-nél is több támogatott kisdiákja várja mindazok felajánlását, akik szerint fontos a tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzésen alapuló általános iskolai és középiskolai oktatás, a modern szakképzés, a művészeti oktatás.

Adójának 1 százalékát, ajánlja a tehetséges gyerekek oktatására:
Szegedi Táltos Szülőkör Egyesület
Címe: 6723 Szeged, Pósz Jenő u. 2.
Adószáma: 18463536-1-06

"A gyermekek bámulatos lelki szolidaritása onnan ered, hogy szeretik az alkotást, és ebben minden gyermek az egész világon egy, amíg a nevelés meg nem rontja. Az a gyermek, aki nem alkot, kivétel."
Oskar Kokoschka

Bővebb információ:

Mártonné Ritter Mária elnök-igazgató
Kuruczné Hordós Márta igazgatóhelyettes

www.adoegyszazalek.com

Ez az oldal cookie-kat (sütiket) használ a felhasználók hitelesítéséhez és a látogatói statisztikához.

Elfogadom

Facebook oldalunk

Belépés